ඉඩම් ඩිජිටල්කරණ ව්‍යාපෘතියේ වාසිය ඇමෙරිකන්කාරයාට නොව අපටයි – මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව

ඉඩම් ඩිජිටල්කරණ ව්‍යාපෘතියේ වාසිය ඇමෙරිකන්කාරයාට නොව අපටයි - මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් (MCC) ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ (ICTA) කාර්යභාරය සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් එල්ල වී තිබෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එහි සභාපති හා එක්සත් ජාතීන්ගේ ඩිජිටල් සහයෝගිතා කමිටුවේ සාමාජික මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව සමඟ කළ කතාබහකි. MCC ගිවිසුම පදනම් කරගෙන විවිධ අදහස් සමාජ ගතවෙමින් තිබෙනවා. මේ ගිවිසුම යටතේ ඉඩම් සිතියම්ගත කර ඩිජිටල්කරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඔබ ආයතනය ඒ පිළිබඳ කිසියම් පැහැදිලි කිරීමක් කළොත්? ඉඩම් සිතියම් ගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂාව වන්නේ පෞද්ගලික ඉඩම් සහ අවම ලෙස භාවිතට ගැනෙන රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ තොරතුරු පහසුවෙන් එක් රැස් කිරීමට හැකි…

Read More