කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ ලංකාවේ ගෘහ සේවිකාවන්ට ඉල්ලුම වැඩියි! M.F.M අර්ෂාඩ් (බලපත්‍ර ලත් විදේශ සේවා නියුක්ති නියෝජ්‍යාතන සංගමයේ ලේකම්)

Social Sharing
වීඩියෝ