තනතුරු වල කිසිඳු වෙනසක් නැහැ! – TNA නිවේදනය කරයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ (TNA) මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු සභාපති තනතුරු වෙනස් කර ඇති බව ඇතැම් මාධ්‍ය පළ කරන වාර්තා සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව එම පක්ෂය පවසා සිටියි.

TNA මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු සභාපති තනතුරු වල කිසිදු වෙනසක් සිදු කර නොමැති බව පක්ෂය නිල වශයෙන් මේ වන විට නිවේදනය කර තිබේ.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ (TNA) මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුමන්තිරන් එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය වාර්තාවක සටහන් කර ඇති බව ඒම පක්ෂය කියයි. පක්ෂයේ සභාපති තනතුරට ප්ලොට් නායක ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් පත් කර ඇති බව ද එම වාර්තාවේ දැක්වේ.

මෙම සන්දර්භය තුළ, ඒම ප්‍රවෘත්ති උපුටා දක්වමින්, TNA හී නිල ටිවිටර් පිටුවේ මාධ්‍ය ඒකකය, කියා සිටියේ මුළුමනින්ම ඒය අසත්‍ය බවය.

පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා සභාපති සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක යන තනතුරු සඳහා පත්කිරීම් TNA පාර්ලිමේන්තු කමිටු රැස්වීමේදී සිදුකරන බව ද වාර්තාවේ සඳහන් ය.

කෙසේ වෙතත්, සම්මේලනය තවමත් සිය තනතුරුවල කිසිදු වෙනසක් සිදු කර නොමැති බව එහි නිල ට්විටර් ගිණුමේ සඳහන් කර ඇත.

Social Sharing
නවතම