පොලීසිය දුෂණය අතරින් මුල් තැනට එයි!

රාජ්‍ය සේවයේ දුෂිතම ආයතන අතරින් මුල් තැනට පොලීසිය පත්ව සිටී. ඒ අසලින්ම සිටින්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළු ජාතික හා ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය පාලන අධිකාරීන්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනගත දුෂණ වංචා පිළිබඳව කරන ලද අලුත්ම අධ්‍යයනයකින් හෙළිදරව් වන පරිදි සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ දුෂණ වංචා වලින් හරි අඩකටම වග කිව යුත්තේ පොලිසියයි.

දිවයිනේ වඩාත් කැපී පෙනෙන දුෂණ වංචා සිදුවන්නේ රාජ්‍ය අංශය තුලය.

“පොලීසියේ, පළාත් පාලනයේ, සහ නියාමකයන්ගේ රැකියා වලට සැලකිය යුතු බලයක් සහ අධිකාරයක් හිමිවේ,” යි  ඊට හේතු දක්වන වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පවසයි.

“වඩාත් පැතිර පවතින, වඩාත් පැමිණිලි කරනු ලබන සහ වඩාත් විනාශකාරී දූෂණ වංචා සිදුවන්නේ පොලිසිය හා රජයේ නිලධාරීන් අතිනි.”

පෙළඹවීමකින් තොරවම දුෂණයට පත් ආයතනය ලෙස වෙරිටේ රිසර්ච් විසින් සමීක්ෂණයට යොදාගන්නා ලද අය අතරින් සියයට පනහක්ම නම් කොට ඇත්තේ පොලීසියයි, ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුවයි.

කෙසේවෙතත්, මහජනතාව පොළඹවා දුෂණ වංචාවේ යෙදීම අතින් ඉහලින්ම සිටින්නේ පළාත් ආණ්ඩුය. දෙවැනි තැන ගන්නේ ආණ්ඩුවේ අධිකාරීන්ය.

සමීක්ෂණයට සහභාගී වූ 18%ක මතය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ හා නීති පද්ධතියත් දුෂිතය.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය

Social Sharing
නවතම