දොරටු විවර කළ ‘ස්පන්දන’
නවතම විශේෂාංග

දොරටු විවර කළ ‘ස්පන්දන’

- අනුරාධා සංකල්පනී - සෝෂල් මීඩියාවලින් මඳක් ඈත්ව සිටීම නිසා මඟහැරෙන්නට ගිය අවස්ථාවකට ආරාධනා ලැබුණේ අහඹුවකිනි. මෙතරම් අපූරු සිතුවම් දැක්මක් ගිලිහී යන්නට නොදුන් සිත්තරියට ප්‍රථමයෙන්ම අනේක වරක් ස්තුති කළ යුතුය. දෙවනුව එය නැරඹූ සැණින් යමක්…