ලංකා ලේඛක සංගමයෙන් සංස්කෘතික නිළධාරී තනතුර අහෝසි කිරීමට විරෝධය
නවතම

ලංකා ලේඛක සංගමයෙන් සංස්කෘතික නිළධාරී තනතුර අහෝසි කිරීමට විරෝධය

දිවයින පුරා ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්‍යාල වල සිටි සංකෘතික නිළධාරී තනතුර අහෝසි කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් ලංකා ලේඛක සංගමය තම දැඩි විරෝධය එල්ල කර තිබේ. එනම් ඔවුන් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ, මෙම…