රුසියාවට සහ යුක්‍රේනයට ශ්‍රී ලංකා තේ අපනයනය නවතී
නවතම

රුසියාවට සහ යුක්‍රේනයට ශ්‍රී ලංකා තේ අපනයනය නවතී

යුක්‍රේන රුසියා අර්බුද හමුවේ එම රටවලට තේ අපනයනය කිරීම සම්පූර්නයෙන්ම ඇණහිට ඇති බව ලංකා තේ අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි. එම සංගමයේ හිටපු සභාපති, සහ කොළඹ තේ වෙළඳුන්ගේ සංගමයේ සභාපති ද වන ජයන්ත කරුණාරත්න ප්‍රකාශ කළේ, රුසියාවට…