ආණ්ඩුව අර්බුදය හංගනවා, නැතිනම් ඇත්ත අර්බුදය දැක නෑ! –  ජවිපෙ

ආණ්ඩුව අර්බුදය හංගනවා, නැතිනම් ඇත්ත අර්බුදය දැක නෑ! - ජවිපෙ

මෙවර ඉදිරිපත් වුයේ ජනතාවගේ ජිවත් වීමේ අර්බුදයට පිලිතුරු ජනතාවම සොයා ගන්න ජනතාව පිට අර්බුදය  පටවපු, ආණ්ඩුවේ ගැලවීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ආණ්ඩුවට උත්තර නැති අයවැයක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසයි. මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේ රටේ ජනතාව කොවිඩ් 19 වෛරසයට ගොදුරු වී, ජීවත් වීමේ අර්බුදයකට ලක් වී සිටි අවස්ථාවක්, එමෙන්ම ආර්ථික කටයුතු අඩාල වෙලා එදිනෙදා කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේ බැරි අවස්ථාවක් වු බැවින් ජනතාව මේ අයවැයෙන් වඩාත් බලාපොරොත්තු වුයේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ඨ කරන කෙටි කාලින යෝජනා සහ දිගු කාලින, ස්ථාවර ඉදිරි ආණ්ඩුවේ දැක්මක් ඉදිරිපත් වේ යැයි…

Read More