පැහැරගත් අනුරුද්ධ බණ්ඩාර අලුත් කඩේ උසාවියට
නවතම පුවත්

පැහැරගත් අනුරුද්ධ බණ්ඩාර අලුත් කඩේ උසාවියට

සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු සහ  Go Home Gota ෆේස්බුක් ගෲප් හි ඇඩ්මින් වූ තිසර අනුරුද්ධ බණ්ඩාර අද සවස 4ට අළුත් කඩේඋසාවි සංකීර්ණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.  මේ සදහා නීතිඥවරු විශාල පිරිසක් මෙන්ම ඔහුට සහයෝගය දැක්වීමට පිරිස්උසාවි සංකීර්ණය…