සමාජ මාධ්‍ය ජාලාකරුවන්‌ට පොලිසියෙන් රතු එළි!
නවතම

සමාජ මාධ්‍ය ජාලාකරුවන්‌ට පොලිසියෙන් රතු එළි!

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමයේ සභාපති රජිව් මැතිව් මහතාව පෙරේදා දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා රජයට එරෙහිව අසත්‍ය ප්‍රකාශ පළකර ඇතැයි චෝදනා කරමිනි. ඉකුත් ජුනි 04 දා ජනාධිපති කාර්යාලය,…