ශිවාජිලිංගම් නෙරපීමත් සමග විග්නේෂ්වරන්ගේ පක්‍ෂය දෙකඩ වීම ඇරඹෙයි!
නවතම පුවත්

ශිවාජිලිංගම් නෙරපීමත් සමග විග්නේෂ්වරන්ගේ පක්‍ෂය දෙකඩ වීම ඇරඹෙයි!

සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මන්ත්‍රීවරයාගේ නායකත්වයෙන් යුත් දෙමළ ජනතා සන්ධානයෙන් හිටපු මන්ත්‍රී එම්.කේ. ශිවාජිලිංගම් මන්ත්‍රීවරයා පෙරේදා (7 දා) ඉවත් කොට තිබේ. එම්.කේ. ශිවාජිලිංගම් කාලයක් දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමග සිට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු හා උතුරු පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරයකු වශයෙන්…