අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන්ට මුදා හරියි – පවුල් ලක්ෂ 14කට ප්‍රතිලාභ
ආර්ථික නවතම පුවත්

අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන්ට මුදා හරියි – පවුල් ලක්ෂ 14කට ප්‍රතිලාභ

“අස්වැසුම” යෝජනා ක්‍රමයේ ඔක්තෝබර් මාසයට අදාළ මුදල් වාරික අද (05) සිට ප්‍රතිලාභීන්ගේ බැංකු ගිණුම් වෙත නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි. ඒ අනුව එම ප්‍රතිලාභ ගෙවීම සඳහා රුපියල් කෝටි 877ක (රුපියල්…

ආබාධිත ජනතාව වෙනුවෙන් අලුත් නීතිරීති හැදීමේ සැලසුම්!
නවතම

ආබාධිත ජනතාව වෙනුවෙන් අලුත් නීතිරීති හැදීමේ සැලසුම්!

ශ්‍රී ලාංකික ජනගහනයෙන් ලක්ෂ දහසයක පමණ පිරිසක් ආබාධිත තැනැත්තන් බව හෙළි වී තිබේ. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවලට මෙන් ම පොදු ස්ථානවලට ප්‍රවේශවීමේ පහසුකම් තව දුරටත් ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය නීතිරීති ශක්තිමත් කරන…