රුවන්වැලි මහා සෑයට සයන පූජාවක්!
නවතම විශේෂාංග

රුවන්වැලි මහා සෑයට සයන පූජාවක්!

- ධනංජය කරුණාරත්න - මේ මෑත කාලයේ සිට මේ වගේ විකාර පූජාවන් සෑහෙන්න මතුවෙන්න ගත්තා. විශාල පලතුරු සහ මල් පූජාවන්, ගැහැණුන්ගෙ කෙස් කළඹ මතින් ඇවිදීම්, සුදු ඇඳගෙන බඩගාගෙන වැදීම් වගේ තව තොගයක් තියෙනවා. මේවායේ මූලය…