ආණ්ඩුවේ බලහත්කාරය යාපනයේදී ආපසු හැරවුණාද? ඩෝසර් කල ස්මාරකය නැවත ඉදිවීමේ දේශපාලනය කියවමු.

Removed Mullivaikkal Monument in Jaffna restored

පසුගියදා ආණ්ඩුවේ පොලිස් හමුදාව විසින් යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුල් වී මුල්ලි වයික්කාල් හිදී මිය ගිය අය වෙනුවෙන් විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රෙයේ ඉදිකර තිබූ ස්මාරකය සිසුන්ගේ බලවත් විරෝධය මැද සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරන ලදී. මේ සම්බන්ධයෙන් බරපතළ විරෝධයක් දෙමළ සමාජය තුළ ඇති වී තිබුණු අතර යාපනයේ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් මේ සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යමින් තිබුණි. ඔවුන්ගේ විරෝධය අඛණ්ඩ උපවාසයක් දක්වා වර්ධනය වී තිබුණු අතර ආණ්ඩුවේ පොලීසිය භාර ඇමතිවරයා වන රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා එකී ස්මාරකය ඩෝසර් කිරීම සාධාරණය කරමින් ට්විටර් පණිවිඩයක්ද මුදා හැර තිබුණි. යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයත් රටේ නීතියට…

Read More