විමුක්ති එන්නේ නෑ – කුමාර වෙල්ගම
නවතම පුවත්

විමුක්ති එන්නේ නෑ – කුමාර වෙල්ගම

චන්ද්‍රිකා විජය යුවලගේ පුත් විමුක්ති කුමාරතුංග ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කිරීමේ අරමුණෙන් දේශපාලනයට පැමිණෙන්නේ යැයි සමාජ මාධ්‍යයේ ප්‍රකාශ වන කතාව බොරුවක් බවත් විමුක්ති දේශපාලනයට පිවිසීමට අකමැති බවත් නව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායක කුමාර වෙල්ගම අයිතිය…