ජොනී, නාමල්, ඇතුළු පිරිසකට ඇමැතිකම් දෙන්නැයි බැසිල්ගෙන් ඉල්ලයි!
නවතම

ජොනී, නාමල්, ඇතුළු පිරිසකට ඇමැතිකම් දෙන්නැයි බැසිල්ගෙන් ඉල්ලයි!

පොදුජන පෙරමුණෙහි දිස්ත්‍රික් නායකයන් ඇතුළු පිරිසකට කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර ලබාගැනීමට පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක බැසිල්රාජපක්ෂ ඉල්ලීමට ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ලබාදීම තාවකාලිකව කල්දමා ඇති බැවින් නව කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීමතවදුරටත් කල්යනු ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පවසයි. සමගි…

ගෝඨාභය යන්නේ නෑ – ජොනී
නවතම පුවත්

ගෝඨාභය යන්නේ නෑ – ජොනී

ගෝ ගෝඨා කිව්වට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කිසිසේත්ම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්නොවන බව ආණ්ඩු පක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පවසයි. රට පාලනය කිරීමට 69 ලක්ෂයක ජනවරමක් ඔහුට ඇති බවත් තවමත් එම ජනමතය එසේම බවත් පැවසූ ඔහු…