හීනය හීලෑ කරගැනීම මිස වෙනත් උත්තර දැනට නැත
නවතම විශේෂාංග

හීනය හීලෑ කරගැනීම මිස වෙනත් උත්තර දැනට නැත

බොහෝ දෙනා නිරතුරුව අසන ප්‍රශ්නයක් තිබේ. එනම්, රාජපක්ෂලා පරාජය කිරීමෙන් පසු මේ නරාවළෙන් ගොඩඒමක් ගැන සිතිය හැකිද? ඒ සුගතිය අත්කර දීමේ හැකියාව ඇත්තේ, රනිල් වික්‍රමසිංහ, සජිත් ප්‍රේමදාස, අනුර කුමාර දිසානායක හෝ තවත් එවැනි නාමධාරී අයගෙන්…

එරික් ප්‍රසන්න ජා.ජ.බ ට
නවතම

එරික් ප්‍රසන්න ජා.ජ.බ ට

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ එරික් ප්‍රසන්න වීරවර්ධන ජාතිකජන බලවේගය සමග එක්ව තිබේ.