ඉතිරිව ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ණය ගැනීම පමණක්ද?
නවතම

ඉතිරිව ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ණය ගැනීම පමණක්ද?

ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදු කටයුතු ඊයේ (15) සිට තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදි. එසේ කිරිමට හේතු වුයේ මෙරට ඇති උග්‍ර ඩොලර් අර්බුදය නිසාය. ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදිද මේ ඉන්ධන ගැටලුවන පිලිබඳ අවධානය යොමු වු…