ලෝක බැංකුව හා IMF එකේ සහාය එපා! අපිට දේශීය වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා – අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර

imf loan conditions Dayasiri Jayasekara

ලෝක බැංකුව හා ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල ලබා දෙන ණය අප භාවිතා නොකරන අතර ඒ සඳහා  දේශීය වැඩපිලිවෙක් ඇති බව අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි. අවශ්‍ය වන්නේ ලේ ලබා දෙන්නෙකු මිස ලේ උරා නොබෙන්නෙකු බවද ඔහු කියයි. 2017 දි පැවසු පරිදි 2020,2021,2022 යන වර්ෂ වලදී ඩොලර් බිලියන 4.5 ක් සෑම වසරකම විදේශ ණය ලෙස ගෙවීමට සිදු වන බවට නමුත් 2017 සිට 2019 දක්වා මේ ණය ගෙවා ගැනිමට නොහැකි විම නිසා එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බලන වසරේ ඩොලර් බිලියන 4.3 ක් ගෙවිමට සිදුව ඇතැයිද ඔහු පවසයි. 2022 දක්වා පැවති මේ ණය  මේ නිසා…

Read More