ඩෙල්ටා වලට වඩා භයානක මූ ලෝකයේ රටවල් 39 ක පැතිරෙයි!
නවතම විදෙස්

ඩෙල්ටා වලට වඩා භයානක මූ ලෝකයේ රටවල් 39 ක පැතිරෙයි!

මේ වන විට ලෝකයේ කොවිඩ් ප්‍රභේද රැසක් ඇත. මේ කොවිඩ් පවුලට මෑතකදී අලුතෙන්ම එක් වුයේ දකුණු අප්‍රිකානු රටක් වන කොලොම්බියාවෙනි. පළමුව 2021 ජනවාරි කොලොම්බියාවෙන් මතු වු මේ නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය විද්‍යාත්මකව හඳුන්වන්නේ B.1.621යනුවෙනි. ලෝක සෞඛ්‍ය…