නඩු පමාව ආර්ථික කඩා වැටීමට හේතු වූ ආකාරය – බැසිල් ප්‍රනාන්දු
නවතම විශේෂාංග

නඩු පමාව ආර්ථික කඩා වැටීමට හේතු වූ ආකාරය – බැසිල් ප්‍රනාන්දු

ලංකාවේ අද කවුරුත් කතා කරන ප‍්‍රශ්ණය නම් වෙන කොයිම කාලයකවත් සිදු වූවාට වඩා රටේ ආර්ථිකය විශාල අගාධයකට වැටෙමින් පවතින බවය. එය ප‍්‍රකාශයට පත් කරන්නේ එක් අතකින් විදේශ විනිමය පිළිබද ඉතා බරපතල ගැටලුවක් ලෙසය. භාණ්ඩාගාරයේ මුදල්…