කොයි විදිහේ මර්ධනයකට වුවත් සූදානම් වුනත් – වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව
නවතම

කොයි විදිහේ මර්ධනයකට වුවත් සූදානම් වුනත් – වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව

කොතලාවල පනත සංශෝධන සහිතව පැමිණියත් කිසිසේත්ම එකඟ නොවන බව වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ කැඳවුම්කරු ඉමේෂ් සංගීත් මහතා පවසයි. මේ පනතට එරෙහිව නැඟී සිටින එකෙකු දෙදෙනෙක් නොව දහසක් අත්අඩංගුවට ගත්තද,මර්ධනය කෙබඳු වූවද" සිය අරගලය අත්නොහරින…