කොවිඩ් වලින් නිවෙස් වල මිය යන අයගේ මෘත දේහ රෝහලට ගෙන ඒමට අධික මුදලක් !
නවතම

කොවිඩ් වලින් නිවෙස් වල මිය යන අයගේ මෘත දේහ රෝහලට ගෙන ඒමට අධික මුදලක් !

කොවිඩ් 19 වෛරසයට ගොදුරුවීම නිසා නිවෙස් වල මියයන පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහයන් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ මෘත ශරිරාගාරයට ප්‍රවාහනය කිරීමේදි ඥාතීන්ට දැඩි අසීරුතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවි තිබෙනා බව අනුරාධපුර අතිරේක නාගරික හදිසි මරණ පරික්ෂක අයිනුල් හක් මොහොමඩ්…