පොල් කට්ටෙන් එකතු කරමු, කැමරාවක් අරන්දෙමු!
අවකාශය නවතම

පොල් කට්ටෙන් එකතු කරමු, කැමරාවක් අරන්දෙමු!

පසුගිය නොවැම්බර් 30 වැනිදා  බිංගිරිය පොලීසිය ඉදිරිපිටදී ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයක් අතරතුර  පොලිස් නිලධාරීන් විසින් ජාතික රුපවාහිනියේ බිංගිරිය වාර්තාකරු දිනෙත් කුමාර මහතාට පහර දී  කැමරා  ආම්පන්න උදුරගෙන ඔහුව අත්අඩංගුවට ගෙන පසුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මුදා…

බිංගිරිය පොලිසිය මාධ්‍යවේදියෙකු බලහත්කාරයෙන් රඳවාගෙන…
නවතම පුවත්

බිංගිරිය පොලිසිය මාධ්‍යවේදියෙකු බලහත්කාරයෙන් රඳවාගෙන…

කුලියාපිටියේ උඩුබද්දාව ජාතික රූපවාහිනී වාර්තාකරු දිනෙත් කුමාර නොවැම්බර් 30 උදැසන බිංගිරිය පොලිසිය අසල ප්‍රධාන මාර්ගයේ රූගත කිරීමක් කරමින් සිටියදී පොලිසිය විසින් ප්‍රශ්න කර, පොලිසිය වෙත බලහත්කාරයෙන් රැගෙන ගොස් රඳවාගෙන අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ. අධිකරණයෙන්…