බලාපොරොත්තු නොමැති බිමකට රන් පදක්කමක් –  දුලාන් දසනායක
නවතම විශේෂාංග

බලාපොරොත්තු නොමැති බිමකට රන් පදක්කමක් –  දුලාන් දසනායක

දිනේෂ් ප්‍රියන්ත අවසානයේ ලෝක මට්ටමේ තරගයකින් ලංකාව වෙනුවෙන් රන් පදක්කමක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වී තිබේ. ඔහු එම දක්ෂකම සිදු කලේ පැරාලිම්පික් තරගාවලියේ හෙල්ල විසිකිරීමේ එෆ් 46 තරග ඉසව්වට සහභාගී වෙමින්.  ඔලිම්පික් තරගාවලියට පසව පැවැත්වෙන…