දර්ශනයේ කාර්යභාරය තරුණ සිතිවිළි දුෂණය කරන එක…!
නවතම විශේෂාංග

දර්ශනයේ කාර්යභාරය තරුණ සිතිවිළි දුෂණය කරන එක…!

ලියොන් ද ප්‍රොෆෙෂනල් (Léon: The Professional) බැලුවේ මිට ගොඩක් කාලෙකට කලින්. ෆිල්ම් එක ආවේ 1994 විතර. මොන විදියටද මන්ද එක පාරටම ඉමේජ් එකක් පොප් අප් වෙලා තිබ්බ මුහුණු පොතේ. ඒකත් එක්ක මෙමරි එක අළුත් උණා.…