උසස් පෙළ ඔක්තෝම්බර් හෝ නොවැම්බර්
නවතම

උසස් පෙළ ඔක්තෝම්බර් හෝ නොවැම්බර්

අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් කාලයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරගෙන යන බව නව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර ඇත. එසේම 2023 වසර ආරම්භවීමට පෙර මෙම…