අවුරුද්දට විශේෂ දුම්රිය නෑ
නවතම

අවුරුද්දට විශේෂ දුම්රිය නෑ

සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සඳහා කොළඹින් පිට පළාත්වල ජනතාවට ගම්බිම්වලට යෑමට මෙවර විශේෂ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක නොවන බව දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ගමනාගමන) ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර පැවසීය. දුම්රිය නියාමකයන්ගේ හිඟය හේතුවෙන්…