ලංකාවේ වමට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ අමතක උනා වගෙයි!
නවතම විශේෂාංග

ලංකාවේ වමට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ අමතක උනා වගෙයි!

'ඉඩම් සංවර්ධන සංශෝධන පනත' පසුගිය සිකුරාදා කිසිදු මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ විරෝධතාවයක් නොමැතිව පාර්ලිමේන්තුව තුල සම්මත වුණා. මෙම පනත ගැන දැනුවත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් මන්ත්‍රීවරියන්ට  එදින පාර්ලිමේන්තුවට ‌ගොස් ලංකාවේ සුළු ගොවි ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය වෙනුවෙන් හා පොදු ජනතාවගේ ආහාර…

තොප්පිගල මහා ඉඩම් කොල්ලයක්!
නවතම

තොප්පිගල මහා ඉඩම් කොල්ලයක්!

මාඳුරුඔය දකුණු ඉවුර යෝජනා ක්‍රමයට අදාළව සංවර්ධනය කරමින් පවතින මහඔය සිට තොප්පිගල දක්වා විශාල ප්‍රදේශයක මහා පරිමාන ඉඩම් මංකොල්ලයක් සිදුවෙමින් ඇතැයි වාර්තා වෙයි. දැනගන්නට තිබෙන ආකාරයට කරදියනාරු පොලිස් සීමාවේ සිට මහඔය තොප්පිගල දක්වා ඉඩම් යොවුන්…

මහවැලි අධිකාරිය අක්කර දහස් ගණනක් පවරා දීමට විරෝධතා!
නවතම

මහවැලි අධිකාරිය අක්කර දහස් ගණනක් පවරා දීමට විරෝධතා!

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ආදිවාසී ජනතාවගේද ජීවිත පවා අනතුරේ හෙලමින් මහවැලි අධිකාරිය කාසි බෝග වගා කිරීම සදහා සමාගම් වලට ඉඩම් ලබා දී ඇති බවට චෝදනා කරමින්  මහඔය නගරයේ දී විරෝධතාවක් දියත් කර තිබේ. උද්ඝෝෂකයන් පවසන්නේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ…