තේ දීලා තෙල් ගන්න ගිවිසුමක්!
නවතම

තේ දීලා තෙල් ගන්න ගිවිසුමක්!

මෙරට තේ සමග ඉරානයෙන් තෙල් හොවමාරු කරගැනීමේ අවබෝධතා ගිවිසුමකට දෙරට අමාත්‍යවරුන් අත්සන් තබා ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී. වැවිලි අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ හා ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ කර්මාන්ත පතල්…