ඔහු පැතූ ස්වර්ග රාජ්‍යයම හිමි වේවා..!
නවතම විශේෂාංග

ඔහු පැතූ ස්වර්ග රාජ්‍යයම හිමි වේවා..!

ලීනස් ජයතිලක ගේ මරණය ගැන අසා මම අතීශයින් දුක්වූවෙමි. මා ලීනස් ජයතිලකව හදුනන්නේ අසූව දශකයේ අගභාගයේ සිටය. ඒ බ්‍රිටෝ අය්යා හරහාය. පල්ලියේ තරුණ වීරයෙක් වු බ්‍රිටෝ අය්යා ඒ දිනවල නව සම සමාජ පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරිකයෙකු විය.…