රනිල්ගෙන් මහ බැංකුවට අයුතු බලපෑම් | පුබුදු ජයගොඩ

Read More

අර්බුදය විසඳීම සඳහා පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ යෝජනා:

1. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වහාම ඉවත් විය යුතුය. 2.  ඔහු ඉවත් වීමත් සමග තාවකාලික ජනාධිපතිවරයෙකු පත් කරගත යුතු අතර මසකට පසු නව ජනාධිපතිවරයෙකු පත්වනු ඇත. 3. වත්මන් ආණ්ඩුව ඉවත් වී ඇති හෙයින් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලේ සහභාගීත්වය සහිත තාවකාලික අන්තර්වාර ආණ්ඩුවක් ගොඩනගා ගත යුතුය. මෙම තාවකාලික පාලනයේ ආයු කාලය මාස හයකට සීමා විය යුතුය. 4. එම තාවකාලික අන්තර්වාර පාලනය යටතේ පළමු හා ප්‍රමුඛ කටයුත්ත ලෙස විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කෙරෙන නව ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කර එය ජනමත විචාරණයකට යොමු කළ යුතුය. 5. නව ව්‍යවස්ථාව තුළ පත්කළ නියෝජිතයන් යලි…

Read More