ඇමැතිවරයකුගේ බලපෑමෙන් මිහින්තලා පුද බිමේ ඉඩම් කොල්ලය ජයටම!
නවතම

ඇමැතිවරයකුගේ බලපෑමෙන් මිහින්තලා පුද බිමේ ඉඩම් කොල්ලය ජයටම!

බුදුදහම විකාශනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය හා ලොව ප්‍රථම අභයස්ථානය වන මිහින්තලා රජමහා විහාරයට අයත් භූමිය දිනෙන් දින ඉඩම් කොල්ල කරුවන්ගේ ග්‍රහණයට නතුවෙමින් පැවතියත් භූමිය බේරා ගැනීමට කටයුතු කරනා නිර්භය රාජ්‍ය ආයතන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය…