පළිබෝධනාශක ගැසට්ටුව ගැන රෙජිස්ටාර් කථා කරයි.

j.a.sumith

ග්ලයිෆොසේට්, ප්‍රොපනිල්, කාබරිල්, ක්ලෝෆයිරිපොස්, කාබොෆියුරාන් යන පළිබෝධනාශක තහනම් කරමින් 2014 වසරේදී නිකුත් කළ නිවේදනය අවලංගු කරමින් පසුගියදා පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය. ඒ නොවැම්බර් 22  දාය. මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර පැය කිහිපයක් ඇතුලත කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා විසින් එම ගැසට් නිවේදනය ආපසු හැරවීමට ක්‍රියා කළේය. එමෙන්ම පළිබෝධනාශක තහනම ඉවත් කළ පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වන ජේ.ඒ. සුමිත් මහතාව වහාම එම තනතුරින් ඉවත් කර විමර්ශනයක් සිදු කිරිමටද අමාත්‍යවරයා නියෝග කර තිබුණි. මෙය සමාජයේ දැඩි කථාබහට ලක් වු කරුණක් විය. විශේෂයෙන්ම මෙහිදි මතු වුයේ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය පමණි. නමුත් පළිබෝධනාශක…

Read More