ලෝකයේ පිළිගත් රටක් ලෙස ඉදිරියට යෑමේ ලක්ෂණ 19 තුල තිබුණා – නිරෝෂන් පෙරේරා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී (සමගි ජන බලවේගය)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment