English      |      සිංහල      |      Articles      |      Interviews      |      Videos      |      Contact Us
  
Share |   


දේශපාලන අසමත්භාවය ජනතාව පිටින් යවන්න එපා! : මරණ දඬුවම - නදී වාසලමුදලිආරච්චි


දේශපාලන අසමත්භාවය ජනතාව පිටින් යවන්න එපා! : මරණ දඬුවම - නදී වාසලමුදලිආරච්චි

ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ මොහොතේ තීරණය කරලා තියෙනවා. නාමිකව නම් නොකළ පුද්ගලයන් හතර දෙනෙක් එල්ලා මරන්න. ඒක ප්‍රසිද්ධ කාරණයක්. මේ මොහොතේ පුරවැසියෙක් වශයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ මේ තීරණයට එකහෙළා විරුද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා මට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ අපේ පරමාධිපත්‍යයෙන් ජනාධිපතිධූරයට පත් වූ රටේ ආරක්ෂාවට වගකියන, මේ මොහොතේ රට පාලනය කරන පුද්ගලයා. ඔහු රට පාලනය කරන ක්‍රමවේදය මේක නම්, ජනතා පරමාධිපත්‍ය උල්ලංඝනය කිරීමක් විදියටයි මම මේ තත්ත්වය දකින්නේ. මරණ දණ්ඩනය නියම කිරීම සඳහා ඔහු අපේ කැමැත්ත විමසුවේත්, ජනතාවගේ අදහස් විමසුවේවත්, කිසිම දෙයක් කළේවත් නෑ ඔහු. ඔහු පුද්ගලිකව තීරණය කරනවා එල්ලා මරන්න.

මූලිකම කාරණය, ව්‍යවස්ථානුකූලව ජීවත්වීමේ අයිතිය පුද්ගලයෙකුට හිමිවිය යුතුයි. දඩුවම සඳහා ක්‍රමවේදයක් තිබිය යුතුයි. ඒ ක්‍රමවේදය මේ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. දඬුවම් ක්‍රමයක් සමාජයක ස්ථාපිත නීතිමය ක්‍රමවේදයක්. මේ ක්‍රමවේදයට එහාට ගිහිල්ලා, ජනතා පරමාධිපත්‍ය උල්ලංඝණය කරමින්, ජනාධිපතිධූරයට අයිති බලතල භාවිතා කරමින්, මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම, යුක්තියට පටහැනියි. හෘදය සාක්ෂියට පටහැනියි. පුද්ගලයෙක් එල්ලා මරනවයි කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා විශ්වාස කරනවා නම් සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක ( ඔවුන්ගේ අර්ථකතනය අනුව ) තමන් ජනාධිපතිවරයා නම්, තමන්ගේ පුරවැසියන්ගේ විශ්වාසය කඩ කරමින් පුද්ගලයින් එල්ලා මැරීම, එය හෘදය සාක්ෂියට එරෙහියි. දැන් හෘදය සාක්ෂිය කතා කරන්න ඕනා. ඒක සංවේදී කාරණයක්.

ඊළග කරුණ තමයි. අපි අනික් පැත්ත බැලුවහොත්, පුද්ගලයෙකුට ජීවත්වීමේ අයිතිය සහ තමන් නිවැරදිකරුවෙක් කියලා ඔප්පු කරන්න, තමන්ගේ ජීවිතාන්තය දක්වා අයිතියක් තියෙනවා. ඒක අතරමැදදි කඩකරමින්, ඔහුව මරණ දඩුවමකට ලක් කිරීම, යටත් කිරීම, එය ඔහුගේ අයිතිය උල්ලංඝණය කිරීමක්. තමන් නිවැරදිකරුවා කියලා කියන්න තියෙන අයිතිය අහිමි කිරීමක්. ඊළග කරුණ තමයි, මානුෂීයව පුද්ගලයෙක්ව එල්ලා මැරීමම වක්‍රව සමාජයට ඉතා තදින් බලපානවා. මෙය ඉතාම නරක ආදර්ශයක්. පුංචි දරුවෙක් ගතහොත් රාජ්‍ය විසින් පුද්ගලයෙක්ව එල්ලා මරණවාය කියන ප්‍රවෘත්තිය, ඔහුගේ මනස තුළ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සිතන්න. වක්‍රව මේ අදහස ඒ දරුවට කෙසේ බලපායි ද? මිනිහෙක් රාජ්‍ය විසින් එල්ල මරනවා. තව පුද්ගලයෙක්ව මරණයට පත් කරනවාය කියන එක, නීති ප්‍රකාරව මරණයට පත් කරනවාය කියන එක, ඔහුගේ මනසට කෙසේ බලපානද කියන දේ හිතන්න. එය ටිකක් දරුණු කාරණයක්. තව මිනිසෙක්ගේ ජීවිතයක් නැති කරන්න ආණ්ඩුවකට අයිතියක් තියෙනවද? කියන එක අනියමාර්ථයෙන් ඔහුගේ මනසට යනවා. තව මිනිහෙක්ගේ ජීවිතය නැති කරන්න තවත් මිනිසෙක්ට පුළුවන් කියන කාරණය,  දරුවන්ගේ මනසට යනවා. එයින් මුළු පරම්පරාවක් විනාශ වෙනවා.

වැඩිහිටියෙක් හැටියට මට මේකට එකඟවෙන්න බෑ. දරුවන්ගේ මනසට යන ප්‍රවෘත්තිය, අදහස, දෘෂ්ඨිවාදය ඉතාමත් නරකයි. තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතයට වග කියනවා වෙනුවට, වගකීම් සහගත වෙනවා වෙනුවට, තවත් පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතයේ අයිතිය සුරකිනවා වෙනුවට, දරුවෙක් මනසට යනවා නම් තවත් මිනිසෙක්ගේ ජීවිතය අහිමි කිරීම මට, රජයට හෝ තවත් කෙනෙක්ට අයිතියක් තියෙනවා කියන අදහසම, එය ඉතාම නරක පූර්වාදර්ශයක්.

ඊළග කරුණ තමයි මරණයට ලක්වෙන පුද්ගලයාගේ පවුලට වෙන අසාධාරණය. මේ වන විට මරණ දඩුවම වෙනුවට තියෙන්නේ ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවමක්. ඔහු හෝ ඇය ජීවත්වනවාය කියන අදහසම ඒ පුද්ගලයාගේ දරුවන්ට, පවුලට, බිරිඳට, අම්මලාට, නෑදෑයින්ට, මිත්‍රයින්ට යම් සහනයක්. මේ සියළුම අදහස් සමාජයේ අදහස්. එකිනෙකාගේ අදහස් එකිනෙකාට බලපානවා. එවිට ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම, අනික් පැත්ත පෙරළෙනවා, අර පුද්ගලයාව එල්ලා මැරීම නිසා. එතකොට මේ පෙරළෙන මානසික තත්ත්වය, නැවත වතාවක් ප්‍රතිශෝධනය කරන්න, හැකියාවක් තියෙනවද සමාජයට. කොහොමද ඒකට වගකියන්නේ? මොකක්ද වගවීම. එහෙම ක්‍රමවේදයක් නැහැ. රජය වගකියනවද මේ පුද්ගලයන්ට. ඒ මනුස්සයෙක්ගෙන් අනික් මනුස්සයෙකුට වෙන ආසාධරණයට. මොකද මනසත් එක්ක තමයි මේ සියල්ල වෙන්නේ. 

අනික් කරුණ ප්‍රතිශෝධනය වී, යහපත් පුරවැසියෙකු වී, නැවත වතාවක් සමාජගත වීමට, සිටින සිකරුවෙකුට හෝ මරණ දණ්ඩනයට ලක්වූවෙකුට පවා, යහපත් කල් ක්‍රියාවෙන් ජීවත්වෙන, ඔප්පු කරලා එළියට එන්න තියෙන නිදහස, සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරනවා. ඒක බරපතල කාරණයක්. ප්‍රතිශෝධනය කිරීම සඳහා පුනරුත්තාපනය සඳහා රජයට වැඩ පිළිවෙළක් තිබිය යුතුයි. රජයට වැඩපිළිවෙළක් නැති එකට ප්‍රතිකර්මයක් විදියට මරණ දඬුවමට ලක් කිරීම, කිසිසේත්ම එකඟවිය නොහැකි කාරණයක්. එහෙම රජය අසමත් නම්, ප්‍රතිශෝධනය කරන්න පුද්ගලයෙක්, ඒක රජයේ අසමත්භාවයක්.

පුද්ගලයෙක් මරණ දඩුවමට ලක්වෙන්නේ උසාවියේදී තීරණය කරන්නේ දඩුවම ලබා දෙනවා කියලා සමාජයක ක්‍රමවේදයක හිඩැසක් හෝ අසමත්කමක් නිසයි. කුඩු බිස්නස් නම් කුඩු බිස්නස් කරන්නේ කව්ද? කුඩු බිස්නස් නවත්වන්න රජයට බැරි ඇයි? ඇයි ඔවුන් කරන ක්‍රමවේදයන්ට පහසුකම් සලසන්නේ? ඇයි ඔවුන්ගේ ක්‍රමවේදයන් නවත්වන්න බැරි. ඒ ක්‍රමවේදය නැවැත්වීම සඳහා කියලා, ඒ අර්ථයෙන් පුද්ගලයෙක්ට මරණීය දණ්ඩනය ලබා දීම අපට පෙනෙන්නේ ගැලවෙන්න කරන දේශපාලන උපක්‍රමයක්. ඒ උපක්‍රමයට මම එකහෙළා විරුද්ධයි. දේශපාලන උපක්‍රමවලට, උගුල්වලට, හැමදාම ජනතාව බෙල්ල තිබ්බා. තවත් පුද්ගලයන් හතර දෙනෙක් බෙල්ල තියන්න යනවා. ඉදිරියේ දී තවත් කීදෙනෙක් බෙල්ල තියයිද? මේවා දේශපාලන උගුල්. සමාජයේ ක්‍රමය,ක්‍රමවේදය, නිවැරදිව පාලනය කරන්න බැරිව, ආණ්ඩුවක ප්‍රධාන වගකීම කුමක්ද? සමාජ ක්‍රමය ශක්තිමක්ව පවත්වාගෙන යෑම, සමාජ ක්‍රමය සුමුදුව ගලායෑමට සැලසීම. ඒ සමග සමාජයේ පුද්ගලයන්ට පහසුකම් සහිතව යහපත් ජීවිතයක්, පවත්වාගෙය යෑමට අවස්ථාව සැලසීම. එම ක්‍රමවේදය පවත්වාගෙන යන්න බැරි, ජනතාවට පහසුකම් සලසන්න බැරි රජයක්, ඊට ප්‍රතිකර්මයක් විදියට, තමන්ගේම යටත් පුරවැසියන්, තමන්ගේ බාරයේ ඉන්න පුරවැසියන්ව ඝාතනය කිරීම, රාජ්‍ය විසින් ඝාතනය කිරීමට තීරණය කිරීම, දරණ දඬුවමට ලක් කිරීම, කොයි තරම් දුරට සාධාරණ ද? තමන්ගේ අසමත්භාවය පුරවැසියන් පිටින් දේශපාලනික පිටින් යවන එක, කොයිතරම් අසාධාරණද?

මරණ දඩුවමට විරුද්ධව තවත් බොහෝ කරුණු තියෙනවා. මේ කරුණු ගැන මඳක් හිතන්න. මරණ දඩුවමට එරෙහිවීමට ඔබට විශාල කරුණු අවශ්‍යවෙන්නේ නැහැ. විශාල දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.

පුද්ගලයෙක්ව මරණ දඩුවමට ලක් කිරීම සමාජය නැවත ආපස්සට ගමන් කිරීමක්. ශිෂ්ට සම්පන්න ජාතියක් විදියට, ආදර්ශ සම්පන්න ජාතියක් විදියට, හෘදය සාක්ෂිය තියෙන මනුෂ්‍යයන් විදියට, මෙයට එකඟවිය හැකිද?

මගේ ප්‍රශ්නය එයයි.

මට නම් බෑ.

වීඩියෝව පහතින්.....

2019-07-01
Advertisement

Find us on Facebook