English      |      සිංහල      |      Articles      |      Interviews      |      Videos      |      Contact Us
  
Share |   


ප‍්‍රචණ්ඩත්වයේ වගකීම පොලිසියට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ


මානව හිමිකම් - ජනගත කරමු - 01
ප‍්‍රචණ්ඩත්වයේ වගකීම පොලිසියට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ
ගරු කුමාර ඉලගසිංහ රදගුරු හිමි


පශ්චාත් යුද සමයේ පැතිරුණු ප‍්‍රචණ්ඩත්වය මුළු සමාජයම වෙලා ගෙන ඇති අතර, මේ පසුබිම පොලිසියටත්, අනෙකුත් ආයතන වලටත් බලපා තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ සමාජ තත්ත්වයන් ගැන, කටයුතු කරන සමාජ සංවේදී කිතුණු නායකයෙකුගේ පැහැදිලි කිරීමකි.

මේ එතුමන් වධහිංසාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ දැක්වූ අදහස්,

පශ්චාත් යුද සමයේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය

” මීට වඩා ශිෂ්ඨ විදියට, ශිෂ්ඨාචාර සමාජයක මේ තොරතුරු සොයා ගැනීමේ ක‍්‍රමවේද තියෙනවා. එම ක‍්‍රමවේද වෙනත් ස්ථානවල, වෙනත් රටවල භාවිතා කරනවා. අපිට ඒ දේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපේ පොලීසිය අපි අරගෙන බැලූවොත්, සාමය සහ සංහිඳියාව සහ නීතිය හා සාමය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නා වූ කණ්ඩායමක්. නීතිය හා සාමය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කණ්ඩායම, ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වෙනවා කියන්නේ, විශාල වැරැද්දක් තියෙනවා. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ.”

”අපේ රටේ, අපේ ජනතාව අතර, ප‍්‍රචණ්ඩත්වය විශාල වශයෙන් පැතිර තියෙන බව අපි තේරුම් ගන්න  ඕනා. පළමු කරුණ තමයි මේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. යුද්ධයකට පස්සේ මේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය පවතිනවා. එය නවත්වා ගැනීම සඳහා, පාලනය කිරීම සඳහා පියවර ගත යුතුව තිබෙනවා. යුද්ධය අවසන් කලා කියලා, සටන් විරාමයක් තියෙනවා කියලා, අපිට සෑහීමකට පත්වෙන්න බෑ. අපි එසේ සෑහීමකට පත්වෙලා පැත්තකට වෙලා හිටියොත්, ප‍්‍රශ්නය විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය එක දිගටම යනවා. අද අපි එය දකිනවා.ජීවිතයක වටිනාම ඉතාම පහළ වැටිලා

ඒ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය අද දුෂණය, මත් ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්, වෙනත් දුෂණ තුළින්, මේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය ඉදිරියට යනවා. අද එදා යුද්ධය තිබුණු කාලයේදී වගේ මානව ජීවිතයක වටිනාකම විශාල වශයෙන් අඩුවුනා වාගේ ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා නෑ. අදත් ඒ වගේම තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. අද මිනීමරනවා කියන එක, එහෙම නැත්නම් ජීවිතයක් නැති කරනවා කියන එක, ඊට හානියක් කරනවා කියන එක, බොහෝම සරළ දෙයක්. කෙනෙකුට  ඕනම විදියකට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. මේකට හේතුව අපි අරගෙන බැලූවොත්, පශ්චාත් යුද සමයක මෙය සිද්ධ වෙනවා. ඒක පාලනය කර ගැනීම සඳහා, අපිට යම් යම් පියවර ගත යුතුව තිබෙනවා. ඒ පියවර අපි ගත්තේ නැහැ. අරගෙන නැහැ. ඒ නිසා අපිට විශාල ගැටලූ මතුව තියෙනවා.

ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව කිතුණු දේවධාර්මික පදනම

මම කිතුණු ආගමික නායකයෙක් හැටියට තත්ත්වය දිහා බැලූවොත්, අපිට බයිබලයේ පළමු පොතේම සඳහන් කරලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේම ස්වරූපයෙන් ජනතාව මැව්වා කියලා. තමන්ගේම ස්වරූපයෙන් ජනතාව මැව්වා නම්, ඒ ස්වරූපය විනාශ වෙන, ඒ ස්වරූපය වෙනස් වෙන, ඒ ස්වරූපය විකෘති කරන,  ඕනම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම්, ඒ සියල්ල අපේ ඇදහිල්ලට විරුද්ධයි. අපිට ඒකට ඉඩ තියන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ ලබා දුන්නා වූ ඒ ජීවිතය, නැති කරනවා නම්, ඒක විශාල පාපයක්. ඒ දේ කරන්න බෑ. ජනතාවගේ ජීවිතය, මනුෂ්‍යයෙකුගේ ජීවිතය, ඉතාමත්ම වටිනා දෙයක්. එය ආරක්ෂා කර ගැනීම, එය පෝෂණය කිරීම, අපි සැමදෙනාම සතුව තිබෙන්නා වූ දෙයක්.

ප‍්‍රචණ්ඩත්වය පශ්චාත් යුද සමයක තියෙන්නා වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය සමග එකට අරගෙන කල්පනා කරලා බැලූවොත්, මේ තත්ත්වය වෙනස් කර ගැනීම සඳහා පාලනය කර ගැනීම සඳහා ආගමික සංස්ථාවට විශාල වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන්. ජීවිතයේ තියෙන්නාවූ වටිනාකම, ප‍්‍රචණ්ඩත්වය තුළින් සිදුවෙන්නාවූ දේවල්, සිදුවෙන හානිය, අසුබවාදී පැත්ත, පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන්  ඕන තරම් සාක්ෂි තියෙනවා. අපේ බයිබලය අරගෙන බැලූවොත් විශාල වශයෙන් සාක්ෂි හොයාගන්න පුළුවන් ජීවිතය පෝෂණය කිරීම සඳහා.

ප‍්‍රශ්න කිරීම් සඳහා යල් පැන ගිය ක‍්‍රම භාවිතය

පොලිසිය තුළ, මේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට අපි ඉඩ දීලා තියෙනවා. අපි හිතනවා ඒ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය පාලනය කළේ නැත්නම් ගැටළුවක් සම්බන්ධව, අවශ්‍ය කරන්නාවූ සියලූ සාක්ෂි ලබා ගන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙනවා කියලා. සාක්ෂි,තොරතුරු ලබා ගන්න නම් ප‍්‍රචණ්ඩත්වය පාවිච්චි කරන්න  ඕන කියන යම් හැගීමකට තීරණයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක වැරදියි. එහෙම වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ කරුණු මීට වඩා ශිෂ්ඨ විදියට, ශිෂ්ඨාචාර සමාජයක මේ තොරතුරු සොයා ගැනීමේ ක‍්‍රමවේද තියෙනවා. එම ක‍්‍රමවේද යම් ස්ථානවල, යම් රටවල භාවිතා කරනවා. අපිට ඒ දේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපේ පොලිසිය අපි අරගෙන බැලූවොත්, සාමය සහ සංහිඳියාව සහ නීතිය හා සාමය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නා වූ ආයතනයක්. නීතිය හා සාමය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ආයතනය , ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වෙනවා කියන්නේ, විශාල වැරැද්දක් තියෙනවා. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ.

ප‍්‍රචණ්ඩත්වයේ වගකීම පොලිසියට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ

ඒ වගේම අපිට ඒ අයට පමණක් දොස් කියලා බේරෙන්නත් බෑ. අපිට ඒකෙන් වැලකෙන්නත් බෑ. ඒකට හේතු තියෙනවා. ප‍්‍රචණ්ඩත්වය භාවිතය සඳහා සහය දෙන, එහෙම නැත්නම් ඒකට උපදෙස් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. සමාජයේ බලය ඇති පිරිස් හිතනවා ඔවුන්ගේ අරමුණු ඉටු කරගන්න පුළුවන් ප‍්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පමණයි කියලා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙනවා. අවශ්‍ය කරන සම්පත් ලබා දෙනවා. අවශ්‍ය කරන මඟපෙන්වීම ලබා දෙනවා. ඒ තුළින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හුගක් වෙලාවට ගොඩ වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන කොට, අපේ වටිනාකම වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන කොට, ප‍්‍රචණ්ඩත්වය පාවිච්චි කරනවා.

මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් රජයට මතක් කර දිය යුතුව තිබෙනවා, රජයේ වැදගත්ම ආයතනයක් හැටියට, පොලිසිය සහ හමුදාවන් කිසිම විටෙක අනවශ්‍ය විදියේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයකට යොමු වීමට ඉඩ නොදිය යුතුයි. පොලිසිය ප‍්‍රචණ්ඩ වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අවශ්‍ය කරන කරුණු මීට වඩා ශිෂ්ඨ සම්පන්නව, සම්පූර්ණ කරගත යුතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා අතුරුදහන් කිරීම්, පොලිසියක් තුළ යම් කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ඇති වෙන හානි, සම්පූර්ණයෙන්ම නැවැත්විය යුතුව තිබෙනවා. එසේ සිදු නොවූවහොත් මේ පොලිසියට දැන් ලැබෙන ජනතා ප‍්‍රතිචාරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.

ආගමික නායකයන්ගේ සහ රජයේ වගකීම

අපි ආගමික නායකයින් හැටියට හැම වෙලාවෙම සාධාරණත්වය ගැන කතා කරන්න අවශයයි. එක එක්කෙනාගේ  ඕනෑ එපාකම් ගැන නෙමෙයි. සාධාරණත්වය මොකක්ද? යහපත් දේ මොකක්ද? ඒ අනුව තීරණ අරගෙන, පියවර අරගෙන, ප‍්‍රචණ්ඩත්වයෙන් බැහැරව, කටයුතු කරන්න යොමු වෙන්න  ඕනා. මේ තත්ත්වය පොලිසියට විතරක් තනියම ඇති කරන්න බෑ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන්නාවූ වාතාවරණය සකස් කර දීමේ වගකීම රජය වෙත පැවරිලා තියෙනවා. නමුත් කණගාටුදායක තත්ත්වය තමයි මේ වාතාවරණය සකස් කර දිය යුත්තේ රජය නමුත් රජයත් පාවිච්චි කරනවා පොලිසිය තමන්ගේ  ඕනෑ එපා කම් සඳහා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සියලූම නායක නායිකාවන් එය සිදු කරනවා. එය සම්පූර්ණ වැරදි දෙයක් විදියට තමයි මම දකින්නේ.”

( අදහස් දැක්වූයේ ගරු කුමාර ඉලගසිංහ රදගුරු හිමිතුමන් ය. එතුමා මේවන විට ලංකා සභාවේ, කුරුණෑගල පදවියේ සම්මාන රදගුරු තුමෙකු වශයෙන් කටයුතු කරයි. ශී‍්‍ර ලංකා දේව ධර්ම විද්‍යාලයේ විදුහල්පති වශයෙන් 1992 සිට 1999 දක්වා කටයුතු කළ අතර එතුමන් කුරුණෑගල පදවියේ හතරවන රදගුරුතුමා වශයෙන් 2000 සිට 2010 දක්වා කටයුතු කළහ. ජාතික හා ජාත්‍යයන්තර කිතුණු ආයතනික ක්ෂේත‍්‍රයන්හීත් විවිධ වගකීම් දැරූ එතුමන් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම මානව හිමිකම්, යුක්තිය හා සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියහ. අන්තර් ආගමික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පුළුල් අත්දැකීමක් ඇති මෙතුමා ලංකාවේ ප‍්‍රගතිශිලී කි‍්‍රයාදාමයන්ට සහය දක්වන. මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් හඩ නඟන රදගුරුතුමෙක් වශයෙන් ද ප‍්‍රසිද්ධියක් උසුලයි.)


එතුමන් සමග සිදුකරන ලද සාකච්චාවේ කෙටි වීඩියෝව පහත ඇතුළත් කර ඇත.


රයිට් ටු ලයිෆ් වෙබ් අඩවියෙන් උපුටා ගන්නා ලදි
2019-04-07
Advertisement

Find us on Facebook