English      |      සිංහල      |      Articles      |      Interviews      |      Videos      |      Contact Us
  
Share |   


OMP අතුරුවාර්තාවෙන් එක් පවුලකට රු. 6000 මාසික දීමනාවක් ඇතුලූ සහන රැසක්


අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ අතුරු වාර්තාව පසුගිය අගෝස්තු 05 වෙනි දින ජනගත කරන ලද අතර, සැප්තැම්බර් 05 වෙනි දින ජනාධිපතිතුමන් වෙත පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී නිල වශයෙන් බාර දෙන ලදි. අතුරු වාර්තාව දැන් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංගී‍්‍රසි මාධ්‍යයන්ගෙන් ජනතාවට ලබාගත හැක. මාධ්‍ය වෙත මෙම වාර්තාවන් නිකුත් කර තිබිනි. මෑතදී ප‍්‍රකාශයක් කරමින් ජනාධිපතිතුමා පැවසූවේ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ නිර්දේශ කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා ඇමති මට්ටමේ කමිටු කිහිපයක් පත් කරන බවයි.

අතුරුදහන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ කාර්ය භාරය

මෙම කාර්යාලය ජනාධිපතිතුමා විසින් පෙබරවාරි 28 වෙනි දින සභාපතිතුමන් අතුළු කාර්යාලයේ අනෙකුත් කොමසාරිස්වරුන් පත් කරන ලදි. අතුරු වාර්තාවේ සඳහන් පරිදි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ කාර්යයන් කිහිපයකි.

1. අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලීම, අතුරුදහන්වූවන් සොයා යෑම, එකී අතුරුදහන්වූවන් පත්ව ඇති ඉරණම සහ එකී අතුරුදහන්වූවන්වීම් වලට අදාල තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීම.

2.  අතුරුදහන් කිරීම් නැවත සිදු නොවීම සහ අවම කිරීම සඳහා වගකිව යුතු ආයතන සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.

3. අතුරුදහන් කරවන ලද වින්දිතයන්ගේ සහ පවුල්වල සමාජිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා බැඳියාවන් ආරක්ෂා කිරීම.

4.සහන සැලසීම සඳහා යෝග්‍ය ප‍්‍රවේශයන් හඳුනාගැනීම.
අතුරුදහන්වූවන්ගේ අර්ථනිරූපනය


අතුරු වාර්තාව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ අර්ථ නිරූපනයක් ද ඉදිරිපත් කරයි. එය කාර්යාලය බිහිවීමට පදනම් වූ පනතෙහි සඳහන් අර්ථ නිරූපනයයි. ” යම් තැනැත්තෙකුට අත් වූ ඉරණම හෝ ඔහු සිටින ස්ථානය සාධාරණ ලෙස නොදන්නා බවට විශ්වාස කරනු ලබන්නා වූ ද තැනැත්තෙකි. යුදමය තත්ත්වයන් තුළ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් ද, කි‍්‍රයාන්විතයේ දී අතුරුදහන් වූ හමුදා හෝ පොලිසියේ සමාජිකයන් ද, දේශපාලන නොසන්සුන්තාවයන් සහ සිවිල් කැරළි කෝළහාල වලදී අතුරුදහන්වූවන් ද, බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරවන ලද්දන් ද මෙයට ඇතුළත් වේ. ” යනු එම අර්ථ නිරූපනයයි.

අතුරුදහන්වූවන්ගේ වාර්තාවේ නිර්දේශ

සිංහල භාෂාවෙන් පිටු 19 ක් පමණ වන මෙම අතුරු වාර්තාවේ කොටස් ගණනාවකි. ඒවා විස්තර කිරීමට මෙහිදී බලාපොරොත්තු නොවේ. නමුත් එහි වැදගත්ම කොටස වන නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් අපගේ අවධානය යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

කඩිනම් නිර්දේශ

වාර්තාවෙහි ඇතුළත් කඩිනම් නිර්දේශ කොටසෙහි අදාල අධිකාරීන්ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමත්, අතුරුදහන් වන සංඛ්‍යාව අවම කිරීමත්, වින්දිතයන්ගේ සහ පවුල්වල උපරිම යහපත කේන්ද්‍ර කරගත් සහන ක‍්‍රමවේදයක් හඳුනාගැනීමත් යෝජනා කෙරේ. එමෙන්ම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ කාර්යාලයට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් සැමරීම, හානිපූරණය, යළි සිදු නොවීමට වග බලා ගැනීම සහ නෛතික ප‍්‍රතිසංස්කරණයන් සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දීමටත් බලයක් ඇත. අතුරුදහන්වූවන් සහ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරවනු ලැබූවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සඳහා අතුරු සහන සහ සුබ සාධන යෝජනා ක‍්‍රම යෝජනා කිරීමට ද අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට පනත මගින් බලය පවරා ඇත. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් වල තත්ත්වය වර්තමානයේ පවතින්නේ දුඛිත තත්ත්වයකයි. අතුරුදහන්වූවන්ගේ සහ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරනු ලැබූවන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් සඳහා හදිසි සහ ආසන්නතම සහන ලෙස අතුරු සහන සැපයීම අත්‍යවශ්‍ය බව වාර්තාවේ සඳහන් වේ. එමෙන්ම බලහත්කාරයෙන් සිදු කරන ලද අතුරුදහන්වීම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම හා අපරාධ නඩු පැවරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින ඉල්ලීම නොසලකා හැරිය නොහැකි බව ඔවුන්ගේ නිරීක්ෂණයයි. ඒ අනුව අතුරුදහන්වූ තැතැත්තන්ගේ කාර්යාලය ඒ සඳහා සුදුසු නෛතික රාමුවක් නිර්මාණය කිරීමේ සහ අදාළ රජයේ නිලධාරීන් පරීක්ෂණ කටයුතු සහ නඩු පවරා පවත්වාගෙන යාමේ සහ බලගැන්වීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන බව ඔවුන් අවධාරණය කරයි.

අතුරු ණය සහන යෝජනා

අතුරුදහන්වූවන් වූ තැනැත්තන් මුහුණ දෙන ආර්ථික,සමාජීය සහ ඔවුන් මුහුණ දෙන අනෙකුත් වගකීම්වලින් මුදවාලමින් ඔවුන්ගේ හානිපූරණය සඳහා ලබාදෙන හදිසි උපකාරයන් වන අතර හානිපූරණයන් යනු අයිතිවාසිකම් කඩවීමෙන් වූ හානිය යථාවත්කිරීම සඳහා එකී අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීම හේතුවෙන් රජයට ඇති වගකීමේ ප‍්‍රථිඵලයක් වශයෙන් ලබාදෙන්නක් වේ.

මෙම සහන ලබාදීමෙන් ප‍්‍රමාණවත් ඵලදායී හානී පූරණයක් සඳහා වන අයිතිවාසිකම් කිසිසේත්ම අහිමි නොකරන අතර අධිකරණමය ප‍්‍රතිකර්මයන් මගින්  වගවීමට ලක්කිරීමට ඇති අයිතියට කිසිඳු සීමාකිරීමක් ඇති නොකරයි.

මූල්‍ය ආධාර වැඩ සටහන

වින්දිතයන් ලෙස හඳුගන්නා පුද්ගලයන්ට මාසිකව රු. 6000 ක දීමනාවක් ලබාදීමක් යෝජනා වී ඇත.

ණය සහන වැඩසටහන

වින්දිත පවුල් සඳහා වෙනම කාණ්ඩයක් යටතේ මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් තීරණය කරනු ලබන ණය සීමාවන්ගෙන් ඉවත් කිරීම. ආර්ථික ස්ථායීතාව සහ ස්වයං රැුකියාව වර්ධනය සඳහා මුදල් අමාත්‍යයාංශය යටතේ කි‍්‍රයාත්මක වෙන Enterprise Sri Lanka ව්‍යවසායක ණය යෝජනාවලියක් මගින් ණය සැපයීම.

නිවාස සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩ සටහන


නිවාස අමාත්‍යංශය යටතේ කි‍්‍රයාත්මක වන නිවාස ව්‍යාපෘතිවලින් නිවාස සැපයීම හෝ අඩක් නිම කරන ලද නිවාස සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම.

අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සහන ලබාදීමේ වැඩ සටහන
වින්දිත පවුල්වල දරුවන් සඳහා ඔවුන්ගේ මූලික හා ද්වීතියික අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපනික අමාත්‍යංශය යටතේ ශිෂ්‍යයත්ව වැඩසටහනක් ඇති කරමින් මාසිකව රු.2000ක ආධාර මුදලක් ලබාදීම.

වෘත්තීය පුහුණු සහ ජීවන තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන
රැකියාවේ නියුක්ත අතරවාරයේ පුහුණුවද ඇතුළත් වෘත්තීය පුහුණුවද ඇතුළත් වෘත්තීය තාක්ෂණික පුහුණු පාඨමාලා හඳුන්වාදීම.

විශේෂ රැකියා අවස්ථා ලබාදීම

රාජ්‍ය අංශයේ රැුකියාවලින් යම් ප‍්‍රතිශතයක් එනම් 1% ක් අතුරුදහන් වූ සහ අතුරුදහන් කරවන ලද අයගේ පවුල්වල සුදුසුකම් සපුරා ඇති සමාජිකයන් සඳහා වෙන් කිරීම.

මෙම සහන බොහෝ සෙයින් පීඩාවට ලක්වූ එනම් දෙමව්පියන්ගෙන් එක් අයෙකු පමණක් ජීවත්ව සිටින, කුඩා දරුවන් සිටින, යැපෙන්නන් සිටින, ආබාධිත තැනැත්තන් සහ වැඩිහිටි තැනැත්තන්, ලිංගික ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට ලක්වූවන් සඳහා විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වමින් ලබාදීමට සුදසු බවට නිර්දේශ කරයි.

යුක්තිය සඳහා වන නිර්දේශයන්

යුක්තිය සහ වගවීම සඳහා වන හදිසි අවශ්‍යතාවය වටහා ගනිමින් නිසි සහ ඵලදායී පරීක්ෂණ සහ නඩු පැවරීමේ කි‍්‍රයාවලියක් තහවුරු කිරීම සඳහා  අතුරුදහන්වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පහත සඳහන් නිර්දේශයන් ඉදිරිපත් කර සිටියි.

1.    අතුරුදහන්වීම්වල අඛණ්තාවය හඳුනාගැනීම සහ අපරාධයේ යම් ඝටකයන් පනත     බලාත්මකවීමට පෙර සිදුකරන ලද අවස්ථා ද ඇතුළත් කිරීම.

2.    පනතේ 3 වන වගන්තිය සංශෝධනය කරමින් සියලූ ආකාරයේ වගකිව යුත්තන් ආවරණය වන     පරිදි බලහත්කාරයෙන් ඇතුදහන්කිරීම් ද ඇතුලත් වන ලෙස පනත සංශෝධනය කිරීම.     විශේෂයෙන්ම නිදහස අහිමිකිරීම මෙන්ම නිදහස අහිමි කරන ලද බවට නොපිළිගැනීම් ද     බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ වරදට අතුළත් විය යුතුය.

3.    බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් මනුෂ්‍යයත්වයට එරෙහි අපරාධ ලෙස හඳුනාගැනීම.

4.    පනතේ 3 (3) වන වගන්තිය සංශෝධනය කරමින් සියලූ ආකාරයේ අණදීම් වගකීම් වශයෙන්     ඇතුළත් කිරීම සහ විශේෂයෙන්ම බලහත්කාර අතුරුදහන්කිරීම් සඳහා අණදීම් ඇතුළත් කිරීම.

5.    පනතේ 15(3) වන වගන්තිය සංශෝධනය කරමින් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සහ     අනෙකුත් නීතිය කි‍්‍රයාත්මක කරන ආයතන සමග අතුරුදහන්වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය     පුද්ගල නිදහස සීමා කරන ලද ස්ථානවලට ප‍්‍රවේශවීමට අයිතිය ලබාදීම.

6.    පනතේ 15 වගන්තිය සංශෝධනය කරමින් රැුඳවියන්ගේ නම් නිල ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමට     අදාළව නිශ්චිත කාලරාමුවක් නියම කිරීම සහ චේතාන්විතව නොකරසිටීම හෝ එකී     ලේඛනයට නම් ඇතුළත් කිරීමට බාධා කිරීමට අදාළව දඩුවම් හඳුන්වා දීම.

7.    පනතේ 20(3) වන වගන්තිය සංශෝධනය කරමින් අදාළ පෙත්සම් මහාධිකරණයට, මානව     හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට මෙන්ම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට යොමු     කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම.

8.    පනතේ 20(3) වන වගන්තිය සංශෝධනය කරමින් කොළඹ මහාධිකරණයට ලබා දී ඇති අනන්‍ය     අධිකරණ බලය ඉවත් කොට අපරාධ සිදුකරන ලද ප‍්‍රදේශයට අයත් මහාධිකරණයට අධිකරණ     බලය ලබා දීම.

(මෙම ලිපිය සකස් කරන ලද්දේ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවේ නිර්දේශයන් හී සාරාංශයක් වශයෙනි. මෙම වාර්තාවේ පූර්ණ සිංහල, දෙමළ, ඉංගී‍්‍රසි වාර්තාවන් පහත සඳහන් ලින්ක් එක භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට ලබා ගත හැකිය. https://www.scrm.gov.lk/documents-reports)

 
 
 
2018-09-13
Advertisement

Find us on Facebook