English      |      සිංහල      |      Articles      |      Interviews      |      Features      |      Foreign      |      Videos      |      Contact Us
1971 දී දැඩි රාජ්‍ය ප‍්‍රචණ්ඩත්වයක් පාවිච්චි කල බව නොරහසක් - බැසිල් ප්‍රනාන්දු
(2020-02-25)

<< Go Back
Share |   


(නිදහස් අධ්‍යපනයේ ඵල නෙලා ගැනීම ලිපි මාලාවේ තුන්වැන්න)

සමාජයේ කොටසක් තමන්ගේ ප‍්‍රකාශන ශක්තිය දියුණුකර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහයද සිදුවන්නේ අන් සියල්ලේදීම මෙන්ම පරිනාමයක ආකාරයටයි.

නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් බිහි වූ මුල් පරම්පරාව තුල අධිෙව්ගි ප‍්‍රවණතාවයක් ඇති වුනා, ඉතා ඉක්මනින් තමන්ගේ තත්වයන් ඉහලට දමා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබදව. එනම් නිදහස් අධ්‍යපනයෙන් ඇති වූ වෙනසට අනුව තමන්ගේ සමාජ ශක්තියද, ආර්ථික ශක්තියද වර්ධනය කර ගන්නේ කෙසේද යන්න අධිෙව්ගී ආකාරයකින් කර ගැනීමට ඔවන්ට උවමනා වුනා. 1971 කැරුල්ලට පසුබිම් වන්නේ මෙම උවමනාවයි. එහෙත් සමාජයේ මහා විපර්යාසයන් යටින් පටන්ගෙන දියුනු වූ තත්වයක් ඉහලට ගෙන යාමට දරන උත්සාහය ප‍්‍රචණ්ඩ මාර්ගයෙන් කිරීමට යෑමෙන් සිදු වූයේ මෙම මුලූ ප‍්‍රවාහයම මර්ධනය කර ගැනීමට රාජ්‍ය බලය හා මිලිටරි බලය යොදා ගැනීමට අවස්ථාව සලසාදීම පමණයි.
 
ඉතා දරුණු ආකාරයකින් 1971 කැරුල්ල මැඩ පැවැත්වීමට හේතු වූයේ හුදෙක්ම කැරලිකරුවන් මර්ධනය කිරීම පමණක් නොෙව්. ඇත්තෙන්ම ඒ ආකාරයෙන් මර්ධනය කිරීමට තරම් වූ විශාල කැරුල්ලක් 1971 සිදු වූයේ නැහැ. රාජ්‍ය පාලකයන්ට ඒ අවස්ථාෙව්දී අවශ්‍යය වූයේ යටින් ඇතිවෙමින් තිබූ මේ ප‍්‍රවාහය පස්සට තල්ලූකර ගැනීමයි. ඒ සදහා කැරලිකරුවන්ගේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට විරුද්ධව රාජ්‍ය ප‍්‍රචණ්ඩත්වය විශාල වශයෙන් යොදා ගැනීම තුලින් සමාජයේ ඇති විය හැකිව තිබූ වෙනස කාලයකට පමා කර ගැනීමට ඔවුනට හැකි විය.

මේ ආකාරයටම ලංකාෙව් දෙමළ කතා කරන කණ්ඩායම් අතරද නිදහස් අධ්‍යාපනය නිසා බිහි වූ විශාල කණ්ඩායමක් ඇති වුනා. ඊට පෙර අවධියේදී සියයට දෙකකට හා තුනකට පමනක් අධ්‍යපන අයිතිය තිබූ අවදියේදී ඇති වූ දෙමළ බුද්ධිමතුන් බොහෝ දුරට ඔවුන්ගේ සමාන සමාජ තත්වයක සිටි සිංහල කණ්ඩායම් සමග ආර්ථික වශයෙන් වෘතීමය වශයෙන් සමාජීමය වශයෙන් සම්බන්ද වී ඒ අනුව යමින් ඔවුන්ගේ තත්වයද ඉහල මට්ටමින් පවත්වාගෙන ගියා. දෙමළ කතා කරන නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් බිහි වූ කණ්ඩායම් වලට එම තත්වය හිමිවුනේ නෑ. ඔවුන්ද රෙට් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් සිංහල කණ්ඩායම් වල ඇති වූ ප‍්‍රශ්ණයන්ටත් භාෂාව නිසා ඇති වූ සමහර ප‍්‍රශ්ණයන්ටත් මැදි වී කල්පනා කලේ තමන්ගේ ප‍්‍රශ්ණ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයක් තුලින්, ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රම පාවිච්චි කිරීම තුලින් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා සමාජ තත්වයන් ඉස්මත්තට තල්ලු කර ගැනීමටයි. මේ අනුව කරන ලද අවුරුදු 30 ක පමන අරගලය නිසාත් එම අරගලය තුල මහා පරිමාණයෙන් ප‍්‍රචණ්ඩත්වය පාවිච්චි කිරීමට ඇති වූ ඉඩ කඩ නිසාත් එය දැඩි ප‍්‍රචණ්ඩත්වයක් බවට පත් වුනා. මෙහිදීද රාජ්‍ය පාලකයන් කටයුතු කලේ එම කැරලි කරුවන් මර්දනය කර කැරලිකාර තත්වය නැති කිරීම සදහා පමණක් නොව, සමාජයේ යටි තලය තුලින් ඉස්මත්තට ඒමට උත්සාහ කරමින් සිටි ජන කොටසක් හැකිතාක් ප‍්‍රමාණයකින් පස්සට තල්ලූ කර දැමීමට උත්සාහ කිරීමයි. මේ සදහා දැඩි රාජ්‍ය ප‍්‍රචණ්ඩත්වයක් පාවිච්චි කල බව රහසක් නොෙව්.

ඒ වගේම මෙම තත්වය තුලින් ඇති කරන ලද ජාතිවාදී ද අරමුණ වුනේ රට තුල බොහෝ කාලයක් පවත්වාගෙන යා හැකි වර්ගවාදී අර්බුදයක් රට තුල සාදා ගැනීමයි. මෙම වර්වාදී අර්බුදයේ අරමුණ වශයෙන් පවතින්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනය නිසා සමාජය තුල ඇති වී තිබෙන, සමාජයේ යටිතලය තුල එනම් සමාජයේ ජන ජීවිතය තුල ඇති වී තිබෙන මහා වෙනස සමාජයේ මැද තලයට හා ඉහල තලයට ගමන් කිරීමට ගන්නා වෑයම තව බොහෝ කාලයකට පස්සට දැමීමත් එම ප‍්‍රයත්නයේ යෙදෙන්නන් හැකි පමණීන් අධෛර්යමත් කිරීමත් ෙම් මගින් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඇති වූ සමාජ වෙනස රෙට් බල කේන්ද්‍රයන් තුලට හා දේශපාලන ආර්ථික කේන්ද්‍රයන් තුලට ඉක්මනින් ගලා ඒම වලක්වා ලීමත් යන කරුනුයි. ෙම් නිසා එක අතකින් නිදහස් අධ්‍යපනය නිසා ඇති වූ කණ්ඩායම්ම අතර එකිනෙකා බෙදීම මගින් සියල්ලන් යටපත් කිරීෙම් සම්ප‍්‍රධාය යොදා ගැනීමක් පවතිනවා. මෙය ලංකාෙව් පමණක් සිදු වුන දෙයක් නොව  ඕනෑම සමාජයක යම් කලක් යටි තලයේ සිටි කණ්ඩායමක බලාපොරොත්තු වැඩි වී අයිතිවාසිකම් සදහා උවමනාව වැඩියෙන් ප‍්‍රකාශයට පත් කරමින් ආර්ථික සමාජීය ප‍්‍රතිලාභයන් ලබා ගැනීමට කරන ප‍්‍රයත්න වලදී ඔවුන් සියල්ලන් පරාජය කිරීෙම් මාවත වන්නේ එකිනෙකා බෙදීමයි. දැනට මෙම ක‍්‍රියා කලාපය සිදු වෙමින් පවතිනවා.

බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු

මෙම ලිපි මාලාවේ ඉතිරි කොටස් -   http://www.aithiya.lk/n_other.php?id=248

Share |   


Advertisments
Facebook
© www.aithiya.lk

අප වෙබ් අඩවියේ පළකරනු ලබන යම්කිසි දෙයකින් කිසිවෙකුට යම් අගතියක් සිදුවන බවට පැමිණිලි ලැබේ නම්. තම අනන්‍යතාවය පළකරමින් එම තැනැත්තා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පිළිතුරු අප වෙබ් අඩවියේ පළකිරීමට බැදී සිටී.